Keskkonnanädal / 10.05.2017

 

Keskkonnanädala raames toimus 10. mail Jõhvi Gümnaasiumi talgupäev Õpilasesinduse eestvedamisel, mille eesmärgiks oli teha korda kooli ümbrus ning kindlasti ka kaasata gümnaasiumi õpilasi tunnivälisesse tegevusse. Sellest võtsid osa meie kooli 10. - 11. klasside aktiivsed õpilased. Üheskoos tegime puhtaks ja ilusaks kooli ümbruskonna.
Märkame ja hoiame enda ümber olevat loodust, sest see on tähtis osa meie igapäevaelust.

Suur-suur tänu ja kummardus, kõikidele tublidele talgulistele!

Järgmise talgupäevani!

Anna Agejeva
Õpilasesinduse liige

 

Pildid ÕE-lt

Teavitus pildimaterjali avalikustamisest