Jõhvi Gümnaasium on 2015. aastal tegevust alustav esimene riigigümnaasium kogu Virumaal, kus õpivad noored 10. – 12. klassini.

 

Riigigümnaasiumis on võimalik õppida õppekava järgi, mis on 100% eesti keeles või 60% eesti keeles ja 40% vene keeles - siin õpivad koos eesti ja vene keelt kõnelevad lapsed, kes tõestavad sellega nii endale kui maailmale, et erinevus rikastab.

Kool on arengut toetav ja innovaatiline sisust vormini - eriline koolihoone, õhinapõhine õpe ja õppeained nagu disain, ettevõtlikkus, idamaade ja slaavi keel ja kultuur on mõned JG iseloomustavad märksõnad. Meie õpetajateks on nii noored kui ka kogenud pedagoogid, lisaks eriala praktikud ja teoreetikud ettevõtjatest teadlasteni. 

 

Usume, et koolist elluastuja on füüsiliselt ja vaimselt terviklik, intelligentne ja hästi hakkamasaav “oma elu looja” kui talle antakse vabadus, millega kaasnevad nii võimalused kui kohustused.

 

Meie JG-s usume

Faber est suae quisque fortunae

Iga inimene on oma tuleviku looja

Appius Claudius Caecus (340– 273 eKR)

 

JG VISIOON - meie unistus

 

Meie õppija ja õpetaja on inimlik, loov ja tark.

 

JG MISSIOON - kuidas unistuse teoks teeme

 

Pakume koos kodu ja kogukonnaga innustavat, arendavat ja turvalist koolikeskkonda,

kus iga inimene on väärtustatud ning areneb parema iseenda, Eesti ja maailma loomiseks.

 

MILLISED ME OLEME?

 

JG õpilane on teadmiste ja tegude inimene – inimlik, loov ja õpihimuline. Püüdlus jõuda oma parima minani on iga JG koolipere liikme individuaalne ja samas ka ühine eesmärk.

JG õpetaja profiil kätkeb lisaks eeltoodule ÕPILAST toetava ning suunava mentori, inspireeriva eeskuju ja usaldusväärse partneri mõõdet.