RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID

 

Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020

Gümnaasiumi riiklik õppekava

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe

Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus

KOHALIKU TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID

Jõhvi valla arengukava

KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID

Õppekava üldosa

Ainekavad (kättesaadavad e-päevikus TERAs)

Kooli kodukord (al 01.09.2017)

Õpilaste vastuvõtmise kord 

Üldine hindamisjuhend (al 01.09.2017)

NB! Kursuste hindamisjuhendid kättesaadavad e-päevikus TERAs

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde juhend (kättesaadav e-päevikus ja Moodle´s)

Majutuskulude hüvitamise kord
Transpordikulude hüvitamise kord

Taotlus õppetööst vabastamiseks (kättesaadav e-päevikus TERAs)

Avaldus, kooliväliste õpingute arvestamiseks kooli õppekava osana (kättesaadav e-päevikus TERAs)

JG töötasujuhend

Pildi/videomaterjalide avalikustamine

 

 

Dokumentatsioon: 

Dokumendiregister

Puhkuste, lähetuste ja koolitustega seonduv dokumentatsioon: riigitootaja.ee portaal.
Klassipäevikud, õpilasraamatud: e-päevik Stuudium.

 

Info kodulehel oleva avaliku teabe kohta:

tel 39 29 720; kool[at]johvi.edu.ee