Alljärgnevad e-posti aadressid on ette nähtud ainult ametialaseks suhtlemiseks, reklaami ja muu asjassepuutumatu teabe edastamine neile aadressidele on keelatud (vt võlaõigusseaduse § 60).

ÜLDTELEFON:

E-MAIL:

Tel (+372) 392 9720

kool[at]johvi.edu.ee

 Ametikoht, 

ees- ja perekonnanimi,

haridus ja eriala

Kontaktandmed

õppejuht / direktori kt 

Tatjana Ait

(MA informaatika, kooli infojuht)

tatjana.ait[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9714

kab 114

LENNUJUHENDAJAD
JG10 lennujuhendaja

Maria Derbneva

(eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

maria.derbneva[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9717

kab 307

  JG11 lennujuhendaja /

õpilasesinduse mentor

Alissa Linter

(rakenduskõrgharidus, huvijuht multikultuurses keskkonnas)

alissa.linter[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9717

kab 307

JG12 lennujuhendaja

Kadri Kivirand

(MA klassiõpetaja, eesti keele õpetaja)

kadri.kivirand[at]johvi.edu.ee
Tel (+372) 392 9717

kab 307

ÕPPENÕUSTAMINE, ÕPPEKORRALDUS

õppenõustaja

Julija Kovaltšuk

(MA eesti k ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis)

julija.kovaltchuk[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9716

kab 119

 

õppekorraldusspetsialist

Andželi Valdmaa

(keskeriharidus)

andzeli.valdmaa[at]johvi.edu.ee
Tel (+372) 392 9715
kab 118

ÕPETAJAD
 

eesti keel ja kirjandus

draamaõpetus

Dea Proode

(eesti keel ja kirjandus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

dea.proode[at]johvi.edu.ee

  

eesti keel ja kirjandus

Maie Marks

(eesti keel ja kirjandus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

maie.marks[at]johvi.edu.ee

ühiskonnaõpetus

Priit Hänni

(ajalugu, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

priit.hanni[at]johvi.edu.ee

 

 

ajalugu

Ljudmilla Ragilo

(ajalooõpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

 ljudmilla.ragilo[at]johvi.edu.ee
 

ajalugu
Saskia Sadrak
(BA, ajalugu ja inimeseõpetus; MA omandamisel)

saskia.sadrak[at]johvi.edu.ee

 

usundiõpetus, õppimise alused

Hristo Neiland

(üldkeskharidus)

hristo.neiland[at]johvi.edu.ee

 

 

geograafia,

globaliseeruv maailm

Ene Sokman

(geograafiaõpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

ene.sokman[at]johvi.edu.ee

 

bioloogia

Liina Kollo

(MA bioloogiaõpetaja)

liina.kollo[at]johvi.edu.ee

keemia

Kristelle Kaarmaa

(MSc keemia)

kristelle.kaarmaa[at]johvi.edu.ee

füüsika

Rita Genno

(matemaatika ja füüsika õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

 

rita.genno[at]johvi.edu.ee

 

 

 

 

matemaatika

Külli Kallas 

(MA matemaatika ja informaatika õpetaja)

kylli.kallas[at]johvi.edu.ee

 

matemaatika 

Virve Rääsk

(matemaatika, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

virve.raask[at]johvi.edu.ee

matemaatika

Maarika Uudeküll

(matemaatika, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

maarika.uudekyll[at]johvi.edu.ee

 

matemaatika

Marina Morozova

(matemaatika ja füüsika õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

marina.morozova[at]johvi.edu.ee 

 

matemaatika

Olga Anisimova

(matemaatika, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

olga.anisimova[at]johvi.edu.ee

 

 

 

informaatikaõpetaja / haridustehnoloog

Airika Andruse

(üldkeskharidus)

airika.andruse[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9719
kab 109

inglise keel

Marcos Felipe Monteiro
(BA, Comunicacao Social-Journalismo)

marcos.monteiro[at]johvi.edu.ee

inglise keel

Julia Makarova

(MA klassiõpetaja mitmekeelses koolis)

julia.makarova[at]johvi.edu.ee

 

 

inglise keel

Valentina Porri

(inglise ja saksa keele õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

valentina.porri[at]johvi.edu.ee

 

inglise keel

Priscila Portes de Oliveira

(BA, Business Administration)

priscila.portes[at]johvi.edu.ee

 

inglise keel

Jeferson Leandro Nunes

(BA, Social Communication)

jeferson.nunes[at]johvi.edu.ee

 

saksa ja prantsuse keel

Galina Kolganova

(saksa ja prantsuse keele õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

galina.kolganova[at]johvi.edu.ee

 

soome keel

Tiina Halling

(doktorantuur, läänemeresoome keeled)

tiina.halling[at]johvi.edu.ee

vene keel ja kirjandus 

Irina Jekimenko 

(vene keele ja kirjanduse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

irina.jekimenko[at]johvi.edu.ee 

 

vene keel

Dina Sujarova

(vene keele ja kirjanduse filoloog, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

dina.sujarova[at]johvi.edu.ee

 

vene keel võõrkeelena

Jelena Manuilovitš

(vene keele kui võõrkeele õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

jelena.manuilovitsh[at]johvi.edu.ee

 

vene keel võõrkeelena

Maria Derbneva

(eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

maria.derbneva[at]johvi.edu.ee

 

eesti keel II keelena õppetooli juht

Ulvi Vilumets

(eesti keel ja kirjandus,

eesti k vene õppekeelega koolis, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

ulvi.vilumets[at]johvi.edu.ee

 

eesti keel II keelena 

Kristiina Mäesaar-Timofejeva

(MA humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis)

kristiina.maesaar[at]johvi.edu.ee

 

eesti keel II keelena

Veronika Tohver
(MA eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis)

veronika.tohver[at]johvi.edu.ee

 

eesti k II keelena
Kristina Skutšas
(MA humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis)

kristina.skutsas[at]johvi.edu.ee

eesti k II keelena

Maris Toomel

(eesti keele kui võõrkeele õpetaja, diplomiõpe)

maris.toomel[at]johvi.edu.ee

 

muusika 

Tanja Elken

(MA haridusteadused, eriala: koolimuusika)

tanja.elken[at]johvi.edu.ee

kunst

Tairi Karafin

(kunsti ja joonestamise õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon

tairi.karafin[at]johvi.edu.ee

 

valikained

Olga Link

(BA eesti ja soome-ugri keeleteadus)

olga.link[at]johvi.edu.ee

 

kehaline kasvatus

Priit Palmet

(kehalise kasvatuse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

priit.palmet[at]johvi.edu.ee 

 

kehaline kasvatus

Natalja Šabartšina

(rakenduskõrgharidus, kinnisvara haldamine)

natalja.shabartshina[at]johvi.edu.ee

 

 

 

MUU PERSONAL
 

juhiabi 

Rita Marits

(MA haridusteadused)

kool[at]johvi.edu.ee

Tel (+ 372) 392 9720

kab 113

 

IT spetsialist / haridustehnoloog

Veli Rooger

(kutsekeskharidus, arvutiteenindus)

veli.rooger[at]johvi.edu.ee 

 

 

 

administraator

Margit Pahk

(üldkeskharidus)

infolaud[at]johvi.edu.ee
Tel (+372) 5886 0353

1. korruse infolaud

 

laborant

Natalja Zakirova
(kutsekeskharidus, kokk)

natalja.zakirova[at]johvi.edu.ee
kab 202/203

 

rahvatantsu ringijuhendaja

Taivo Aljaste

(rakenduskõrgharidus, kultuurinõunik lisaerialaga tantsujuht)

taivo.aljaste[at]johvi.edu.ee

KOOLIÕE TEENUS
teenuseosutaja: OÜ Corrigo

kooliõde

Tamara Loginova

E-R 8-16 (Jõhvi PK hoones kab 224)

Tel (+372) 339 5799

tamara.loginova[at]corrigo.ee