Alljärgnevad e-posti aadressid on ette nähtud ainult ametialaseks suhtlemiseks, reklaami ja muu asjassepuutumatu teabe edastamine neile aadressidele on keelatud (vt võlaõigusseaduse § 60).

ÜLDTELEFON:

E-MAIL:

Tel (+372) 392 9720

kool[at]johvi.edu.ee

 Ametikoht, 

ees- ja perekonnanimi,

haridus ja eriala

Kontaktandmed

õppejuht / direktori kt 

Tatjana Ait

(MA informaatika, kooli infojuht)

tatjana.ait[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9714

kab 114

Vastuvõtuaeg:
/eelneval kokkuleppel/

LENNUJUHENDAJAD

Lapsevanemale on esmane kontakt koolis õpilase lennujuhendaja. Kui on õpilase või õppetööga seotud küsimusi, palume pöörduda lennujuhendaja poole. 
Kui lapsevanemal on soov lennujuhendajaga kohtuda, palume lennujuhendajaga aeg kokku leppida, et lennujuhendaja saaks aruteluks materjalid ette valmistada.

JG10 lennujuhendaja

Maria Derbneva

(eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

maria.derbneva[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9717

kab 307
Vastuvõtuaeg:
E-K 08:30-16:30
N 08:30-17:00
R 08:30-15:30
(vabade tundide ajal)

JG11 lennujuhendaja

Natalja Šabartšina

(rakenduskõrgharidus, kinnisvara haldamine)

natalja.shabartshina[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9717

kab 307
Vastuvõtuaeg:
E-K 08:30-16:30
N 08:30-17:00
R 08:30-15:30
(vabade tundide ajal)

JG12 lennujuhendaja 

Kadri Kivirand

(MA klassiõpetaja, eesti keele õpetaja)

kadri.kivirand[at]johvi.edu.ee
Tel (+372) 392 9717

kab 307
Vastuvõtuaeg:
E-N 08:30-17:00
R 08:30-15:30

ÕPPENÕUSTAMINE, ÕPPEKORRALDUS

õppenõustaja

Julija Kovaltšuk

(MA eesti k ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis)

julija.kovaltchuk[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9716

kab 119
Vastuvõtuaeg:
E-N 08:30-17:00
R 08:30-15:30

õppekorraldusspetsialist

Andželi Valdmaa

(keskeriharidus)

andzeli.valdmaa[at]johvi.edu.ee
Tel (+372) 392 9715
kab 118
Vastuvõtuaeg:
E-N 08:00-16:30
R 08:00-15:30

ÕPETAJAD
 

Lapsevanemale on esmane kontakt lennujuhendaja. 
Õpetajate konsultatsiooniajad JG õpilastele leiad SIIT

eesti keel ja kirjandus

draamaõpetus

Dea Proode

(eesti keel ja kirjandus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

dea.proode[at]johvi.edu.ee

eesti keel ja kirjandus

Maie Marks

(eesti keel ja kirjandus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

maie.marks[at]johvi.edu.ee

ühiskonnaõpetus

Priit Hänni

(ajalugu, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

priit.hanni[at]johvi.edu.ee

 

 

ajalugu

Ljudmilla Ragilo

(ajalooõpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

 ljudmilla.ragilo[at]johvi.edu.ee

ajalugu
Saskia Sadrak
(BA, ajalugu ja inimeseõpetus; MA omandamisel)

saskia.sadrak[at]johvi.edu.ee

usundiõpetus, õppimise alused

Hristo Neiland

(üldkeskharidus)

hristo.neiland[at]johvi.edu.ee

 

 

geograafia,

globaliseeruv maailm

Ene Sokman

(geograafiaõpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

ene.sokman[at]johvi.edu.ee

 

bioloogia

Liina Kollo

(MA bioloogiaõpetaja)

liina.kollo[at]johvi.edu.ee

keemia

Kristelle Kaarmaa

(MSc keemia)

kristelle.kaarmaa[at]johvi.edu.ee

füüsika

Rita Genno

(matemaatika ja füüsika õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

 

rita.genno[at]johvi.edu.ee

 

 

 

 

uurimistööde alused, valikained

Külli Kallas 

(MA matemaatika ja informaatika õpetaja)

kylli.kallas[at]johvi.edu.ee

 

matemaatika 

Virve Rääsk

(matemaatika, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

virve.raask[at]johvi.edu.ee

matemaatika

Maarika Uudeküll

(matemaatika, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

maarika.uudekyll[at]johvi.edu.ee

 

matemaatika

Marina Morozova

(matemaatika ja füüsika õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

marina.morozova[at]johvi.edu.ee 

 

matemaatika

Olga Anisimova

(matemaatika, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

olga.anisimova[at]johvi.edu.ee

 

 

 

informaatikaõpetaja / haridustehnoloog

Airika Andruse

(üldkeskharidus)

airika.andruse[at]johvi.edu.ee

Tel (+372) 392 9719
kab 109

inglise keel

Marcos Felipe Monteiro
(BA, Comunicacao Social-Journalismo)

marcos.monteiro[at]johvi.edu.ee

inglise keel

Julia Makarova

(MA klassiõpetaja mitmekeelses koolis)

julia.makarova[at]johvi.edu.ee

 

 

inglise keel

Valentina Porri

(inglise ja saksa keele õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

valentina.porri[at]johvi.edu.ee

 

inglise keel

Priscila Portes de Oliveira

(BA, Business Administration)

priscila.portes[at]johvi.edu.ee

 

inglise keel

Jeferson Leandro Nunes

(BA, Social Communication)

jeferson.nunes[at]johvi.edu.ee

 

saksa ja prantsuse keel

Galina Kolganova

(saksa ja prantsuse keele õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

galina.kolganova[at]johvi.edu.ee

 

soome keel, valikained

Tiina Halling

(doktorantuur, läänemeresoome keeled)

tiina.halling[at]johvi.edu.ee

vene keel ja kirjandus 

Irina Jekimenko 

(vene keele ja kirjanduse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

irina.jekimenko[at]johvi.edu.ee 

 

vene keel ja kirjandus,
vene keel võõrkeelena

Dina Sujarova

(vene keele ja kirjanduse filoloog, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

dina.sujarova[at]johvi.edu.ee

 

vene keel võõrkeelena

Jelena Manuilovitš

(vene keele kui võõrkeele õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

jelena.manuilovitsh[at]johvi.edu.ee

 

vene keel võõrkeelena

Maria Derbneva

(eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

maria.derbneva[at]johvi.edu.ee

 

eesti keel II keelena õppetooli juht

Ulvi Vilumets

(eesti keel ja kirjandus,

eesti k vene õppekeelega koolis, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

ulvi.vilumets[at]johvi.edu.ee

 

eesti keel II keelena 

Kristiina Mäesaar-Timofejeva

(MA humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis)

kristiina.maesaar[at]johvi.edu.ee

 

eesti keel II keelena

Veronika Tohver
(MA eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis)

veronika.tohver[at]johvi.edu.ee

 

eesti k II keelena
Kristina Skutšas
(MA humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis)

kristina.skutsas[at]johvi.edu.ee

eesti k II keelena

Maris Toomel

(eesti keele kui võõrkeele õpetaja, diplomiõpe)

maris.toomel[at]johvi.edu.ee

 

muusika 

Tanja Elken

(MA haridusteadused, eriala: koolimuusika)

tanja.elken[at]johvi.edu.ee

kunst

Tairi Karafin

(kunsti ja joonestamise õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon

tairi.karafin[at]johvi.edu.ee

 

valikained

Olga Link

(BA eesti ja soome-ugri keeleteadus)

olga.link[at]johvi.edu.ee

 

kehaline kasvatus

Priit Palmet

(kehalise kasvatuse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

priit.palmet[at]johvi.edu.ee 

 

kehaline kasvatus

Natalja Šabartšina

(rakenduskõrgharidus, kinnisvara haldamine)

natalja.shabartshina[at]johvi.edu.ee

 

 

 

HUVITEGEVUS

huvitegevuse koordinaator

Kadri Kivirand

(MA klassiõpetaja, eesti keele õpetaja)

kadri.kivirand[at]johvi.edu.ee
Tel (+372) 392 9717

kab 307
Vastuvõtuaeg:
E-N 08:30-17:00
R 08:30-15:30

rahvatantsu ringijuhendaja

Taivo Aljaste

(rakenduskõrgharidus, kultuurinõunik lisaerialaga tantsujuht)

taivo.aljaste[at]johvi.edu.ee

õpilasesinduse mentor

Hristo Neiland

(üldkeskharidus)

hristo.neiland[at]johvi.edu.ee


MUU PERSONAL
 

juhiabi 

Rita Marits

(MA haridusteadused)

kool[at]johvi.edu.ee

Tel (+ 372) 392 9720

kab 113

 

IT-spetsialist 

Veli Rooger

(kutsekeskharidus, arvutiteenindus)

veli.rooger[at]johvi.edu.ee 

 

 

 

administraator

Margit Pahk

(üldkeskharidus)

infolaud[at]johvi.edu.ee
Tel (+372) 5886 0353

1. korruse infolaud

laborant

Natalja Zakirova
(kutsekeskharidus, kokk)

natalja.zakirova[at]johvi.edu.ee
kab 202/203

KOOLIÕE TEENUS
teenuseosutaja: OÜ Corrigo

kooliõde

Tamara Loginova

Tel (+372) 339 5799

tamara.loginova[at]corrigo.ee
Vastuvõtuaeg:
E-R 8:00-16:00
Jõhvi PK hoones kab 224