OLEME AVATUD HOMMIKUST ÕHTUNI

 

- Toetame õpilasi osalema huvitegevuses:  ringides, treeningutes, huvikoolides, erinevates individuaalsetes või ühistegevustes, mis avardavad silmaringi, pakuvad võimalusi uute oskuste arenguks ning õppetöö toetamiseks ja mitmekesistamiseks. Pakume ruume, aitame leida ja luua võimalusi hobidega tegelemiseks.

 

- Õppeainete omandamise ja uurimistöö sisuks ning väljundiks võib olla huvihariduslik tegevus.

 

- Õppetöö ajast julgustatakse õpilasi osalema piirkondlikel, üle-eestilistel ja rahvusvahelistel õpilasvõistlustel. Õpilastele võimaldatakse olümpiaadideks ja võistlusteks ettevalmistamiseks õpetajatelt juhendamist ja nõustamist. Juhendava õpetaja loal on õpilasel võimalik kasutada ühte õppepäeva vabariikliku ja rahvusvahelise aineolümpiaadi lõppvoorul osalemise ettevalmistamiseks.

 

- Kool pakub õpilastele osalemist õpilasvahetuses, taotleb toetusi erinevate projektide elluviimiseks ja otsib rahastajaid. Õpilased on neis nii algatajad, elluviijad kui osalejad.

 

RAAMATUKOGU

 

Meie gümnaasiumi raamatukogu-lugemissaal on ajatu, uudne ja vahelduslik nii sisult kui vormilt.

 

Lisaks maailmaklassikale, s.h eesti ja vene kirjandusele on audiovisuaalsete materjalide, raamatute kui ajakirjade koosseis loodud arvestades kooli fookust - disain, ettevõtlikkus ja ida-lääne kultuur.