TRANSPORT

 

Kompenseerimine toimub vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele Riigikoolide õpilaste sõidukulude hüvitamise kord ja ulatus ja õppetöö perioodil võimaldatakse soodustusi ühistranspordi liinidel õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole õppeasutusega samas asulas.

 

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

 

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada:
1) avaldus 10. septembriks (postkasti kab 307 ukse juures)
2) aruanne koos sõidupiletitega iga kuu 3. kuupäevaks (lennujuhendajale, postkasti kab 307 ukse juures)

 

MAJUTUS

 

Gümnaasium hüvitab majutuskulud õpilasele, kelle kooli sõitmise aeg ühistranspordis on pikem kui 1 tund (edasi-tagasi kokku üle kahe tunni) või kelle kodukoha ühistranspordi võimalused ei toeta koolis käimist - näiteks buss ei sõida või sõidab väga sobimatutel aegadel.

 

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamise kord

 

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada:
1) avaldus koos kuludokumentidega iga kuu 15. kuupäevaks (juhiabile kab 113)