KARJÄÄRIPLANEERIMINE

 

Selleks, et valida, kuhu edasi õppima minna, tee endale selgeks, millist tööd tahaksid teha.

 

Jõhvi Gümnaasium toetab õpilasi karjääriplaneerimisel:

- ainetundides – läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“

- valikained „Karjääriõpetus“ ja „Ettevõtlikkus“

- klassiväline tegevus

- 15 huvigruppi

- kohtumine erinevate elukutsete esindajatega

- üle-eestiline töövarjupäev 17. novembril 2016

- karjäärinädal 13.-17. märts 2017

- karjäärikohvik

- 12. lennu õpilastele individuaalne nõustamine (Rajaleidja karjäärinõustajad)

 

Õppenõustaja:
Julija Kovaltšuk
julija.kovaltchuk[at]johvi.edu.ee, tel 392 9716
kab 119

 

SÜNDMUSED

 

1.-2. detsembril 2016 Teeviit

Lisainfo: http://www.teeviit.ee

 

12. veebruaril 2016 Tartu haridusmess

Lisainfo: http://www.intellektika.ee/

 

12. jaanuaril 2017 kõrghariduspäev "Õpi Tartus!" Tallinnas Kultuurikatlas

See on päev,mil Eestimaa noored saavad tutvuda erinevate Tartu kõrgkoolide ja nende erialavalikutega uudsel ja kaasahaaraval viisil. Tihedasse päevakavasse mahub inspireeriv konverents, 20 töötuba, karjääri- ja vastuvõtunõustamine ning ettevõtetega kohtumine. Kusjuures see kõik on õpilastele tasuta! 

Kõrghariduspäeval on esindatud Tartu ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Meie ühine eesmärk on aidata õpilasel teha teadlik valik kõrgharidustee jätkamisel ja pakkuda põnevat sisu otsustusprotsessi lihtsustamiseks.

Rohkem infot, täienev päevakava ja registreerimine aadressil www.opitartus.ee.

 

30. jaanuaril 2017 Tallinna Tehnikaülikooli loeng Jõhvi Gümnaasiumis

Ülikooli esindaja tutvustab TTÜ õppimisvõimalusi ja sisseastumistingimusi.
13:50 ruum 106, 12.A ja 12.B

15:05 ruum 106, 12. Av, 12.Bv, 12.Cv

 

21. märtsil 2017 Tallinna Ülikooli lahtiste uste päev

Rohkem infot, päevakava ja registreerimine aadressil www.ttu.ee/aup

 

22. märtsil 2017 Eesti Maaülikooli lahtiste uste päev

Rohkem infot, päevakava ja registreerimine aadressil http://www.emu.ee/lahtised-uksed

 

23. märtsil 2017 Tartu Ülikooli lahtiste uste päev
Rohkem infot, päevakava ja registreerimine aadressil http://www.ut.ee/et/tu-lahtiste-uste-paev

 

23. märtsil 2017 Eesti Kunstiakadeemia lahtiste uste päev

Rohkem infot, päevakava ja registreerimine aadressil http://www.artun.ee/x/avatuduksed2017/

 

25. märtsil ja 6. mail 2017 Tartu Ülikooli IT huvipäevad gümnasistidele

Rohkem infot, päevakava ja registreerimine aadressil  http://programmeerimine.ut.ee/

 

3. aprillil Jõhvis ja 10. aprillil 2017 Tallinnas - TTÜ materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi materjalitehnoloogia erialapäev
Rohkem infot, päevakava ja registreerimine aadressil https://ttu.ee/ttu-kutsub-materjalitehnoloogia-erialapaevale-3-aprillil-johvis-ja-10-aprillil-tallinnas

 

19.-20. aprill 2017 Tallinna Tööstushariduskeskuse lahtiste uste päevad

Rohkem infot, päevakava ja registreerimine aadressil: http://www.tthk.ee/opilastele/huvitegevus/lahtiste-uste-paevad/

 

Tartu Ülikooli skandinavistika osakond ootab uusi tudengeid taani keele ja kirjanduse erialale.

Rohkem infot: http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/skandinaavia-keeled-kultuurid

 

Info Tartu Ülikooli akadeemilise testi kohta: http://www.ut.ee/et/akadeemiline-test 

 

Eesti Mereakadeemia ootab huvilisi tudengivarjuks. 
Rohkem infot: https://www.ttu.ee/asutused/mereakadeemia/sisseastujale-18/tule-tudengivarjuks-4/

 

14.06. Viru Vangla karjääripäev

Rohkem infot: http://johvi.edu.ee/index.php/et/8-koolist/246-14-06-viru-vangla-karjaaripaev