Õpilasesindus on õpilaste häälekandja ja annab sellega panuse koolielu korraldusse – algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

 

Õpilasesinduse president:

Kristiina Juuse

opilasesindus[at]johvi.edu.ee

kab 216

 

Õpilasesinduse Facebooki leht

 

Õpilasesinduse mentor:

Hristo Neiland

õpetaja

hristo.neiland[at]johvi.edu.ee