Usume, et elus aitab edasi INIMLIKKUS, TARKUS JA LOOVUS.

 

Usume, et meie noore trumbiks on teadmised DISAINIST, ETTEVÕTLIKKUSEST ja IDA-LÄÄNE KEELTEST JA KULTUURIST (sh slaavi ja aasia).

 

Kohustuslike kursuste tunnijaotusplaan 2015/16. õa alustanud 10. klassile (JG10)

Kohustuslike kursuste tunnijaotusplaan 2016/17. õa alustanud 10. klassile (JG10)

 

NB! Endisest Jõhvi Gümnaasiumist ja Jõhvi Vene Gümnaasiumist ületoodud 12. klassi õpilased jätkavad õpinguid gümnaasiumisse astudes valitud endise JG või JVG õppekava järgi.

 

Valikainete kursuste avamine sõltub õpilaste huvist, õpilasel on õigus teha ettepanekuid ainete lülitamiseks õppekavasse.

 

2016/2017 valikained

2017/2018 valikained