USUME, et KOOSTÖÖS on JÕUD. Selleks, et õpe oleks eluline, põnev ja sisukas on koolil head partnerid, kes aitavad välisõppejõudude, praktikavõimaluste, õppematerjalide ja õppeainete sisu kujundamisel. 

 

 

OLEME TÄNULIKUD:


 

AS Farmi


 

Eesti Disainikeskus


 

Tallinna Ülikool Haridusinnovatsiooni Keskus


 

Tallinna Ülikool Eesti Humanitaarinstituut


 Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut


 

Eesti Kunstiakadeemia


 

Eesti Energia AS


 

Viru Keemia Grupp AS


 

Eastman Chemical Company


 

 

HEAD PARTNERID:


 

Riigigümnaasiumid


 Haridus- ja Teadusministeerium


 

Jõhvi Vald

 

 


 

TOETUSPROJEKTID:


 SA Innove 

Euroopa Sotsiaalfond


 1. Jõhvi Gümnaasiumi õpetajate meeskonnakoolitus

2. Kujundav hindamine kui tervikliku õppeprotsessi osa Jõhvi Gümnaasiumis


 

HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)

1. Progetiigri seadmete taotlusvooru projekt: seadmed robootika tundide läbiviimiseks (Lego ev3)

 


 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus


  

 

Lõimitud õuesõpe Jõhvi Gümnasistidele (ekskursioonid 2016/2017 õ.-a)


 

MEIS (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed)


 

 

Projekt "Mine metsa" (projektikonkurss "Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid"): meeskonnatöö, enesejuhtimise ja koosolekute pidamise koolitused Remniku laagris