PROJEKTID

 

Projekti nimi: „Mine metsa“ laager Ida-Virumaa gümnasistidele
Aeg: 29. – 31.08.2016
Toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

 

29.-31. augustil 2016 toimuva laagri raames, toimusid erinevad töötoad, koolitused, teemaõhtud ja esinemised. Antud projekti tegevused hõlmasid meeskonnatreeningute agentuuri (MAD). Agentuur töötas välja ja viis läbi tegevused, mille eesmärgiks on laagrilised omavahel tuttavaks teha ja aidata praktiliste tegevuste kaudu sõnastada ning kinnistada laagris olijate ühised hobid, väärtused ja neist lähtuvalt laagri reeglid. Laagri teisel päeval toimusid 2 koolitust ja 2 töötuba, kuhu noored said ennast ise vastavalt huvile, vajadusele ja soovile registreeruda:

-Ajaplaneerimine ja koosolekute läbiviimine, koolitajaks Kristjan Otsmann (8ak. tundi, kuni 25 õpilast)

- Enesejuhtimise- ja suhtlemise koolitus, koolitajaks Martin Tiidemann (8ak tundi, kuni 25 õpilast)

- Foorumteatri töötuba, improteater (180 min, kuni 25 õpilast)

- Foorumteatri töötuba, protsessdraama (180 min, kuni 25 õpilast)

3-päevasest laagrist valmis ka film:  https://www.youtube.com/watch?v=P_VnAlgcn-4


 

Projekti nimi: Progetiigri seadmed

Aeg: 01.07.2016 – 01.02.2017

Toetaja: HITSA

 

 

Kahe õppeaasta jooksul käsitletakse erinevaid IT ja IKT-ga  seotud praktilisi ja teoreetilisi teemasid ja ülesandeid, et anda noortele võimalikult laiahaardeline pilt ja kogemus. Huviringi nimi, JG Nutilabor. Huviringi tegevusvaldkonnaks on programmeerimine, äppide loomine, tarkvara-arendus – koolile vajalike IKT rakenduste, IT lahenduste loomine. Huviringi on kaasatud kõik huvilised – nii algajad, kui edasijõudnud õpilased.

 


Projekti nimi:  Jõhvi Gümnaasiumi õpetajate meeskonnakoolitus

Aeg: 23.08 – 31.12.2016

Toetaja: Euroopa Sotsiaalfond, riiklik finantseering

Meetme „õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ .  Eesmärgiks on võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest


 

Projekti nimi: Kujundav hindamine kui terviklik õppeprotsess Jõhvi Gümnaasiumis

Aeg: 24.10.2016 – 21.06.2017

Toetaja: Euroopa Sotsiaalfond, riiklik finantseering

 

Meetme „õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ .  Eesmärgiks on võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

 


Toetus: Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmine 2016/2017 hooajal (Jõhvi riigigümnaasiumi neidudekoor ja Jõhvi riigigümnaasiumi noorte meeste koor)
Aeg: 01.09.2016-31.08.2017
Toetaja: Eesti Kooriühing


Projekt: Tantsud õpetajatega
Aeg: 11.11.-02.12.2016
Toetaja: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

 


Projekt: Diskorite baaskoolitus
Aeg: 04.2016
Toetaja:Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

 


Projekt: Karjäärikompass 2016
Aeg: 08.04.2016
Toetaja: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

 


Toetus: Jõhvi Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu, laagri ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks
Aeg: 2016
Toetaja: Kaitseressursside Amet