Koosolekute protokollid ja materjalid 2017/18. õa.:

 

Hoolekogu koosseis (kinnitatud 10.10.2017)

 

------ 

Koosolekute protokollid ja materjalid 2016/17. õa.:

 

Ülevaade hoolekogu tööst 2016/17. õa. (kinnitatud 15.06.2017)

 

Hoolekogu koosseis (kinnitatud 05.10.2016)

 

Tööplaan 2016/2017. õa. (kinnitatud 21.09.2016)

Tööplaan 2016/17. õa (muudetud 25.05.2017)

 

2016/2017. õa protokollid

Koosolek nr 1 / 21.09.2016 / Protokolli parandamise protokoll

Koosolek nr 2 / 01.12.2016

Koosolek nr 3 / 16.03.2017

Koosolek nr 4 / 25.05.2017

Koosolek nr 5 / 15.06.2017

------ 

Koosolekute protokollid ja materjalid 2015/16. õa.:

 

Ülevaade hoolekogu tööst 2015/16. õa. (kinnitatud 21.09.2016)

 

Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis (kinnitatud 19.11.2015)

 

Tööplaan 2015/2016. õa II poolaastaks

 

2015/2016 õa protokollid

Koosolek nr 1 / 14.12.2015 
Koosolek nr 2 / 19.01.2016

Koosolek nr 3 / 08.02.2016

Koosolek nr 4 / 16.02.2016

Koosolek nr 5 / 26.02.2016

Koosolek nr 6 / 16.03.2016

Koosolek nr 7 / 28.03.2016

Koosolek nr 8 / 06.04.2016
Koosolek nr 9 / 12.05.2016