TASUTA KOOLILÕUNA: õpilastele võimaldatakse tasuta koolilõuna 1,36 euro ulatuses.

 

SÕIDUSOODUSTUS: kompenseerime ühistranspordi sõidukulud õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole Jõhvis ning Jõhvi gümnaasium on elukohajärgne või elukohale lähim riigigümnaasium.

 

MAJUTUS: majutuskulude hüvitatakse kuni 50 euro ulatuses kalendrikuus õppetöö perioodil s.t kuni 10 kuud õppeaastas (sh majutuskulud ja eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud).

 

ÕPPENÕUSTAMINE: koolis töötab õppenõustaja